W jakich okolicznościach można starać się o pozbawienie praw rodzicielskich?

Decydując się na dziecko rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że rodzicielstwo wcale nie jest łatwe. To nie tylko miłość, ale również mnogość obowiązków z jakimi muszą radzić sobie opiekunowie. Otóż posiadając władzę rodzicielską posiada się uprawnienia, ale również obowiązek wychowania dziecka, sprawowania opieki, reprezentowania go, a także zapewnienia mu odpowiednich warunków materialnych. Bywają sytuacje, że jeden z rodziców jest niewydolny wychowawczo. Wtedy pozbawienie go władzy rodzicielskiej jest dla dobra dziecka i warto udać się w tej sprawie do adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – co warto wiedzieć?

Zaniedbania rodzicielskie, czy też niewydolność wychowawcza mogą prowadzić do ograniczenia władzy rodzicielskiej, ale również jej pozbawienia. Jest to najsurowszy środek ingerencji, który może być nakazany przez sąd. Oczywiście muszą istnieć tutaj konkretne przyczyny. Trzeba jednak pamiętać, że bieda nie może być powodem odbierania dzieci. Każda taka sprawa jest rozpatrywana w trybie nieprocesowym i może być wszczęta zarówno z urzędu, np. wtedy, gdy istnieją przesłanki, że dobro dziecka jest zagrożone, a także na wniosek rodziców bądź jednego z rodziców. Sprawa odbywa się w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka. Warto również wiedzieć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone wraz z wyrokiem orzekającym unieważnienie małżeństwa, rozwód, bądź też separację.

Przesłanki, które mogą być przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej

Każdy z rodziców ma obowiązki wobec dziecka, które muszą być spełnione. Jednak w sytuacji gdy dobro dziecka jest zagrożone sąd może pozbawić takich opiekunów władzy rodzicielskiej. Ma to miejsce szczególnie gdy rodzice w rażący sposób zaniedbują dziecko, nie spełniają zarówno jego potrzeb psychicznych, jak i fizycznych. Również, gdy rodzice niewłaściwie się prowadzą i ich tryb życia uważany jest za naganny, to także sąd może pozbawić ich praw rodzicielskich. Rodzice powinni zapewnić dzieciom prawidłowy rozwój. Zatem, gdy w domu występuje przemoc, alkoholizm lub narkotyki sąd musi ograniczyć prawa. Jeśli w rodzinie mają miejsce powtarzające się akty przemocy wobec dzieci, a także wykorzystywanie seksualne małoletnich prawa rodzicielskie są od razu odbierane.

Inne powody, które mogą doprowadzić do pozbawienia władzy rodzicielskiej

Oczywiście patologia i dysfunkcje występujące w rodzinie to najczęstsze powody pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jednak są również inne przesłanki, które mogą do tego doprowadzić. Owe przeszkody muszą być trwałe. Zatem sąd podejmuje decyzję o pozbawieniu władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy jeden z rodziców np. wyjechał na stałe za granicę i nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem. Podobnie jest w sytuacji, gdy odbywa on wieloletnią karę pozbawienia wolności lub jest recydywistą. Kolejnym powodem jest przewlekła choroba, gdzie rokowania są niekorzystne np. choroba psychiczna z autoagresywnym lub agresywnym podłożem. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone również w sytuacji, gdy rodzic zaginął. Jeżeli ojciec dziecka nie utrzymuje z nim kontaktu – adwokat jest osobą, do której warto się udać. Białystok jest miastem, gdzie prowadzonych jest wiele spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Nie trzeba również obawiać się opłat przy składaniu wniosku.

Jakie są skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej?

Trzeba wiedzieć, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej przestaje mieć wpływ na wychowanie dziecka. Otóż nie ma prawa zarządzać jego mieniem, czy występować w jego imieniu. Nie może również być decyzyjny w sprawach dziecka, zatem wybierać mu szkoły czy miejsca zamieszkania. Jednak musi zdawać sobie sprawę, że w dalszym ciągu jest zobowiązany do alimentacji, a dziecko ma prawo do dziedziczenia po takim rodzicu. Działa to w obie strony. Rodzic pozbawiony praw może w przyszłości domagać się od dziecka alimentów. Trzeba także wiedzieć, że rodzic nadal ma prawo do kontaktów z dzieckiem, chyba, że sąd zakaże takowych kontaktów, gdyż wpływają one negatywnie na dziecko.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć obojga rodziców, bądź też jednego z nich. Sąd podejmuje taką decyzję tylko i wyłącznie jeśli istnieją mocne przesłanki ku temu, a rodzice mają naprawdę destrukcyjny wpływ na dziecko.

Poprzedni artykułNa co zwrócić uwagę, wybierając kurs języka obcego?
Następny artykułBHP przy obsłudze żurawi – najważniejsze informacje

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj