Wynagrodzenie brutto a netto

Przeglądając oferty pracy napotykamy na informację dotyczącą wynagrodzenia, które otrzymamy za jej wykonanie. Zazwyczaj podawana kwota jest określana jako wynagrodzenie brutto, ale zdarza się też, że spotykamy się z określeniem wynagrodzenia netto. Co oznaczają te sformułowania i jaka jest miedzy nimi różnica?

Wynagrodzenie brutto a netto

Wynagrodzenie brutto to kwota, która występuje na umowie o pracę, i od której odliczone zostają należne świadczenia publicznoprawne. Jeśli pracujemy na umowę o pracę, to potrącenia od stawki brutto zawierają trzy rodzaje składek. Należą do nich:

– składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% i koszt ten jest w połowie podzielony na pracodawcę i pracownika. Oznacza to, że z naszego wynagrodzenia na ubezpieczenie to potrącone zostanie 9,76% kwoty wynagrodzenia brutto. Składka na ubezpieczenie rentowe jest równa 8% ale tylko 1,5% pokrywa pracownik. 6,5% to koszt, który pokrywa pracodawca. Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto i kwota ta pozostaje w całości do pokrycia przez pracownika;

– składka zdrowotna na Narodowy Fundusz Zdrowia wynosi 9%. Liczona jest od kwoty wynagrodzenia brutto pomniejszonej już o składki na ZUS. Składkę tą w wysokości 7,75% podstawy wymiaru odliczamy od podatku dochodowego;

– zaliczka na podatek dochodowy to również obowiązkowe świadczenie pieniężne, które płacone jest na rzecz państwa. Jest ono zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń.

Po odliczeniu wyżej wymienionych potrąceń otrzymujemy wynagrodzenie netto, czyli kwotę, którą otrzymuje pracownik.

Zaliczka na podatek dochodowy

Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia brutto, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, odejmujemy koszty uzyskania przychodu. Wynoszą one 111,25 zł dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości oraz 139,06 zł dla pracowników mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Otrzymana kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotówek. Dla osób, których roczny dochód nie przekracza 85 528 zł. stawka podatku od osób fizycznych wynosi 18% i tym samym przysługuje im miesięczna ulga na podatek w wysokości 46,33 zł. Jeżeli dochód pracownika przekracza 85 528 zł, to stawka podatku wyniesie wówczas 32%.

Poprzedni artykułZakupy w internecie – czy są bezpieczne?
Następny artykułRozmowa kwalifikacyjna – podstawowe pytania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj